Elevtekstanalyse - en kort oversikt

Av Knut Anders Løken
Her finner du en oversikt over de sentrale begrepene i en elevtekstanalyse. Øverst finner du forhold knyttet til ortofoni og rettskrivning. Nederst finner du forhold som berører sjanger og skrivesituasjon. Rekkefølgen skal understreke at den nøyaktige analysen begynner i de små deler.

RETTSKRIVING

Lyder og rettskriving

ORD

Ord, ordbindinger og ordvalg

SETNINGER

Setningstyper, setningsbindinger, setningslære

SJANGER

Sjangerlære og dramaturgi

SKRIVESITUASJONEN

Retorikk og mottakerbevissthet

NB: Denne oversikten favner vidt. Derfor bør du vurdere nøye hvilke forhold som er mest aktuelle for din spesielle analyse. Her finner du tips om hvordan du kan skrive og organisere din analyse.
Trenger du en sanglek?